Home

Inschrijven Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario

1 mei 2023
11:55 PM
Nederlands
Openbaar

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm.

De prijs voor de winnaar bedraagt € 7.500,00.

Voorwaarden voor het deelnemen

  • De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm van minimaal 75 tot maximaal 120 pagina’s, voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4.
  • Het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk mag geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc.
  • Voor de inzending mag hooguit subsidie voor scenario-ontwikkeling zijn ontvangen van het Nederlands Filmfonds en scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
  • Maximaal één inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk.
  • Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten.

De inschrijving sluit op 1 mei 2023.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home