Home

Aanvraag CineDoc

16 oktober 2023
5:00 PM
Openbaar

Met de nieuwe regeling CineDoc stimuleert het Filmfonds de realisering van ambitieuze Nederlandse documentaires die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven. Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben een nationaal en internationaal (bioscoop)publiek te kunnen bereiken.

Op jaarbasis kunnen drie Nederlandse kwaliteitsdocumentaires met een productiebudget van minimaal €850.000,- gesteund worden. Er wordt gestreefd naar documentaires met (inter)nationale (festival) potentie. Prioriteit wordt gegeven aan originele filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde. Daarnaast moedigt het Filmfonds aanvragers aan om hun filmproducties zo duurzaam mogelijk tot stand te laten komen.

De CineDoc regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

De aanvraagdeadline is 16 oktober voor 17:00.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home