Home

Aanvraag regeling Cross-over

19 september 2023
12:00 PM
Nederlands
Openbaar

Met NPO-fondsbudget wordt gestimuleerd dat projecten gelijktijdig of direct opeenvolgend op meerdere platforms te zien of horen zijn. Zo kun je een (deels) ander publiek bereiken. De regeling Cross-over biedt de mogelijkheid om een online project te realiseren naar een door het NPO-fonds gesteunde ‘kernproductie’. Bijvoorbeeld als research voor een dramaserie zoveel materiaal oplevert dat er ook een webdrama- of podcastserie gerealiseerd zou kunnen worden. Je kunt alleen van de cross-over regeling gebruikmaken wanneer voor een kernproductie reeds NPO-fondsbudget is toegekend, of wanneer deze gelijktijdig wordt ingediend.

Aanvragen

Het project dient uiterlijk twee weken voor de start van een adviesronde als pitch ingetekend te worden in de Media Module. Na de start van de adviesrondes en de ontvangst van het complete voorstel stuurt de betreffende secretaris de omroep per e-mail een ontvangsbevestiging.

De adviesrondes m.b.t. de regelingen voor Cross-over vinden in 2023 plaats op:

  • 7 februari 12:00 uur – uitslag 14 maart
  • 14 maart 12:00 uur – uitslag 18 april
  • 18 april 12:00 uur – uitslag 23 mei
  • 23 mei 12:00 uur – uitslag 4 juli
  • 29 augustus 12:00 uur – uitslag 3 oktober
  • 3 oktober 12:00 uur – uitslag 7 november
  • 7 november 12:00 uur – uitslag 19 december
Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home