Home

Subsidieregeling Videogames & Immersive Content Development

1 maart 2023
5:00 PM
Openbaar

Creative Europe heeft een open call voor ontwikkelaars van videogames en immersieve content.

De oproep is toegankelijk voor originele en innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratieve storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Het verhaal dient dus verwerkt te zijn in de gehele game, niet alleen als introductie of einde.

Alleen de kosten die zich voordoen in de ontwikkelingsfase zijn subsidiabel. De ontwikkelingsfase bestaat uit alle activiteiten die een game developer onderneemt om tot een first playable version (trial versie, Alpha versie of Beta versie) te komen, voorafgaand aan de testing & debugging-fase. De productiefase bestaat uit alle activiteiten – startende met de testing & debugging – die de first playable prototype brengen tot de productie van de uiteindelijke Gold Master. Deze laatste kosten tijdens de productiefase, komen niet in aanmerking. De kosten voor de ontwikkelingsfase dus wel.

Het totaal beschikbare budget voor de oproep is 6 miljoen euro. Projecten kunnen worden gesteund tot een bedrag van maximaal 150.000 euro, zolang de subsidiebijdrage maximaal 50% bedraagt van de totaal in aanmerking komende kosten.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home