Home

Deadline – Talent en Vaardigheden

26 augustus 2021
5:00 PM - 6:00 PM
Openbaar

Met deze subsidiemaatregel ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van talenten en vaardigheden van (jonge) audiovisuele professionals met als doel om een Europese of internationale dimensie in hun werk te integreren. Dit kunnen trainingen en/of (online) coachingssessies zijn. De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit.

Aanvragers kunnen aanvragen vanuit een van de drie geografische acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

1. Europese acties: maximaal 30% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.

2. Internationale acties: maximaal 50% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.

3. Regionale acties: alleen van toepassing op lage productielanden en diens deelnemende buurlanden, dus niet Nederland.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2021-TRAINING
Totale budget: € 8.000.000
Deadline: donderdag 26 augustus 2021, 17.00 uur

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home