Home

De ins en outs van de Out of Commerce-regeling

28 november 2023
1:00 PM - 2:00 PM
Nederlands
Gratis
Openbaar

AVA_Net Webinar Out of Commerce
Op 14 oktober is het Out of Commerce-convenant voor Audiovisuele werken getekend. Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de rechthebbenden, mits deze werken niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest.

Auteursrechtenspecialist Maarten Zeinstra (IP Squared) was namens KVAN betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Hij bespreekt in dit gezamenlijke webinar de ins en outs van de Out of Commerce-regeling en de kansen die ze biedt om AV-collecties online met een breed publiek te delen. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op:

  • De afspraken uit het convenant voor cinematografische werken en omroepmateriaal.
  • Welke stappen gezet moeten worden om te bepalen of iets out-of-commerce is.
  • Hoe je je kan aanmelden om mee te doen met het convenant.
Meer informatie


Home