Home

Aanvraag filmfestival projectsubsidie

7 oktober 2024
5:00 PM
Nederlands
Openbaar

Vraag een projectsubsidie aan voor je filmfestival. Wie komt in aanmerking? Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het filmfestival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het filmfestival.

Er kan een projectsubsidie aangevraagd worden voor:

  • het organiseren van één filmfestivaleditie;
  • het organiseren van twee edities van hetzelfde jaarlijks terugkerend filmfestival.

De aanvraagdeadline is 7 oktober voor 17:00.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home