Home

Aanvraag filmfestival projectsubsidie

24 januari 2022
8:00 AM - 5:00 PM
Nederlands
Openbaar

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het filmfestival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het filmfestival.

Er kan een projectsubsidie aangevraagd worden voor het organiseren van één filmfestivaleditie of een projectsubsidie voor twee jaar voor het organiseren van twee edities van hetzelfde jaarlijks terugkerend filmfestival.

Klik op de button voor meer informatie.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home