Home

Het Beloofde Land

9 januari 2023
5:00 PM
Openbaar

Het Beloofde Land is een ontwikkel- en productietraject voor filmmakers door heel Nederland. Voor deze eerste (pilot)editie van Het Beloofde Land, gaat het specifiek om makers en/of verhalen die geworteld zijn in een van de volgende regio’s: Limburg, Noord-Brabant, Drenthe-Friesland-Groningen.

De eerste fase betreft deze open call voor filmmakers met ideeën voor korte- (8-13 minuten) en midlength-producties (LET OP: alleen Limburg, Noord-Nederland, 40-50 minuten) rondom het centrale thema ‘Het Beloofde Land’ én een open call voor (aspirant)producenten uit de regio’s Limburg, Noord-Brabant, Drenthe-Friesland-Groningen. Voor zowel de filmmakers als (aspirant)producenten is een uitgebreid coaching- en ontwikkel-traject voorhanden.

De deadline voor inzending is 9 januari 2023, 17.00 uur.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home