Home

Lancering Monitor Creatieve Industrie

24 januari 2024
4:00 PM - 6:00 PM
Nederlands
Gratis
Openbaar

De Monitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling, groei en gezondheid van de creatieve industrie en ICT sector.

In deze editie van de Monitor worden de gevolgen van Covid voor de creatieve industrie goed zichtbaar. Hoewel bedrijven forse klappen hebben opgelopen, blijkt dat de omzetten en winsten weer bijna terug zijn op het oude niveau. Verder blijft de oprukkende schaalverkleining zorgelijk en het percentage zzp’ers is gegroeid naar 52% van het totaal aantal banen, met uitschieters in sommige deelsectoren.

De ontwikkelingen rondom AI zijn ook voelbaar. Welke kansen en uitdagingen biedt dit voor de creatieve industrie? Funs Jacobs (Media.Monks) vertelt hoe je AI voor jou kan laten werken, in plaats van het jouw werk te laten overnemen.

Meer informatie


Home