Home

Meetup: De Wereld van De Oost

27 mei 2021
7:30 PM - 9:00 PM
Nederlands
Gratis
Online

Mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag organiseert donderdag 27 mei om 19:30 uur Samen het Indisch Herinneringscentrum en New Amsterdam Film Company de digitale meetup De Wereld van de Oost. Tijdens dit gratis evenement spreken Martijn Lakemeier en Esmee Jacobs met Lara Nuberg over hun ervaringen op de set in Indonesië en het maakproces van de film De Oost

Makers met roots in Indonesië.
Zowel hoofdrolspeler Martijn Lakemeier als Esmee Jacobs, assistant video-operator, hebben familiewortels in de voormalige kolonie. In de meetup praten zij over hun eigen perspectief en beleving tijdens het maken van deze film, over hoe ze zich hebben voorbereid en hoe het is om aan een grote filmproductie te werken waarvan het verhaal verweven is met hun eigen geschiedenis.

Perspectieven voor de jongere generatie
In deze meetup wordt het gesprek aangegaan in een tijd van toenemende aandacht voor de koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië en diens erfenis. De makers denken dat er meer behoefte is aan kennis over het veelal onbesproken en verzwegen verleden. Onderzoeker Arnoud Arps zal de meetup openen om de eerste grote publieksfilm over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in mediahistorische context te plaatsen.

De Wereld van de Oost
De Wereld van de Oost gaat vanuit verschillende perspectieven in op de context van de gebeurtenissen uit de film rondom de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en brengt deze tot leven met historische en persoonlijke verhalen. Volgens de maker draagt het naar buiten brengen van nieuwe verhalen en perspectieven bij aan de bewustwording en beeldvorming bij vooral de jongere generaties van wat er zich heeft afgespeeld rondom de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Registreren voor het programma
De online uitzending begint donderdag 27 mei om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Het gehele programma is na registratie op de website van Beeld en Geluid Den Haag gratis toegankelijk. Tickethouders kunnen het evenement nadien ook op een later moment terugkijken.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home