Home

Aanvraag ontwikkeling en realisering low budget

14 maart 2022
8:00 AM - 6:00 PM
Nederlands
Openbaar

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Voor deze aanvragen gelden de volgende indiendata:

14 maart, 12 september

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:



Home