Home

Aanvraag jeugddocumentaireserie

6 september 2022
8:00 AM - 6:00 PM
Nederlands
Openbaar

Met deze regeling beoogt het NPO-fonds de ontwikkeling en productie van jeugddocumentaireseries te stimuleren. De regeling biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dichtbij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar of 13-18 jaar uit te diepen en daarvoor nieuwe vertelvormen in te zetten. Het perspectief van het kind staat centraal. De serie moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena. Daarnaast zijn de universele zeggingskracht van het onderwerp voor de doelgroep, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm belangrijke kenmerken van de jeugddocumentaireserie waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Een serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen. De lengte van de individuele afleveringen is in principe 15 minuten. Bij deze jeugddocumentaireserieregeling is het mogelijk om verschillende regisseurs een aflevering te laten maken.

Deze deadline is voor het indienen van aanvragen voor: Ontwikkeling en Productie

Indiendata 2022: 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober

 

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home