Home

Aanvraag podcast documentaire (one-off)

1 maart 2022
8:00 AM - 12:00 PM
Nederlands
Openbaar

De documentaire biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dat hen fascineert uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp/de thematiek te onderzoeken en te ontwikkelen, en in vorm te vertalen. De ‘stem’ van de maker, de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm zijn belangrijke elementen van de documentaire waarvoor bij het fonds een aanvraag kan worden ingediend.

Deze deadline is voor het indienen van aanvragen voor: ontwikkeling en productie.
Indiendata 2022: 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home