Home

Innovatielabs Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & CLICKNL –

11 november 2021
8:00 AM - 6:00 PM
Nederlands
Openbaar

Heb jij ideeën die een impuls geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector? Namens alle rijkscultuurfondsen nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. Tot en met 11 november 2021 kun je een projectvoorstel indienen. Aanvragen uit alle artistieke en creatieve disciplines zijn welkom!

Van het herontwerpen van fysieke ruimtes tot alternatieve publieksactiviteiten en van nieuwe verdienmodellen tot hybride presentatievormen: de open call van het programma Innovatielabs is gericht op nieuwe samenwerkingsprojecten maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De call biedt kansen voor onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. De uitkomst mag open liggen, zolang de opgedane kennis en inzichten ook relevant zijn voor anderen.

Kennisontwikkeling en -deling

De open call maakt deel uit van Innovatielabs, een groter programma dat een impuls moet geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. Vanuit de gedachte dat de gehele sector gebaat is bij open kennisdeling, stuurt het programma aan op samenwerking en actieve kennisuitwisseling. Deze vindt plaats tussen de gehonoreerde geselecteerde projecten onderling, maar ook met andere spelers binnen en buiten de sector. Een speciaal subprogramma en een flankerend onderzoekstraject, gecoördineerd door CLICKNL, dragen hieraan bij.

Q&A Innovatielabs

Meer weten over de praktische gang van zaken rond de open call? Tijdens een online vragenuur op dinsdag 5 oktober 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, zal projectleider Eva Roolker ingaan op de belangrijkste ins en outs van Innovatielabs: van de aanvraag- en selectieprocedure tot de uitvoering in 2022. Meld je hier aan.

Tijdlijn

30 september startdatum indienen aanvraag
5 oktober online Q&A
11 november sluitingsdatum open call
Eind december bekendmaking selectie
Januari 2022 kick-off evenement geselecteerde projecten
Oktober 2022 presentatie resultaten tijdens de Dutch Design Week 2022

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home