Home

Nederlands Filmfonds – Deadline – Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats)

9 maart 2021
8:00 AM - 6:00 PM
Nederlands
Openbaar

Deadline voor het doen van een aanvraag bij het Filmfonds voor Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats).

Een op film gericht en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om door middel van training en/of een traject van ‘’on the job’’ binnen het maakproces. Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals de ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen en andere trajecten in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur.

Het Filmfonds richt zich specifiek op trajecten die worden georganiseerd op knooppunten van audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home