Home

Nederlands Filmfonds – Deadline – Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

19 april 2021
8:00 AM - 6:00 PM
Engels, Nederlands
Openbaar

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en onderzoek & experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie met een groot internationaal publieksbereik, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland.

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de productie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Meer informatie

Ontdek soortgelijke evenementen:Home